Podcast

 • Planering
 • Inspelning
 • Redigering – röster, musik, vinjetter osv
 • Publicering

Som podcastproducent hjälper jag dig att skapa en intern podcast för ditt företag, och jag gör den intressant, relevant och lättlyssnad.

En podcast är en intim och effektiv kommunikationskanal, som kan stärka vi-känslan på en arbetsplats och därmed förbättra produktiviteten.

Den kan vara ett lättillgängligt bibliotek för olika teman, som berör organisationen, och för nyanställda att lyssna på för att få en känsla för organisationens inre kultur och verksamhet.

Tidigare har företag sett video som alternativet till skriven kommunikation, men statistiken visar att video inte alltid är det optimala mediet för att nå fram med sina budskap.

En podcast kräver ingen skärm, utan kan lyssnas på varsomhelst, till exempel under färden till eller från jobbet. Många föredrar idag audiell information, och är vana vid att lyssna på poddar eller ljudböcker.

Det är ingen högoddsare att påstå att just poddar kommer vara en självklar kommunikationskanal i organisationers kommunikationsbukett.

Inläsning

 • Voice-over till Powerpoint-presentationer
 • Berättarröst i företagsfilmer
 • Informations– och instruktionsröst
 • Annonser
 • Inläsning av studiematerial och studentlitteratur
 • Appar och spel
 • Barnböcker
 • Tal– och ljudböcker, e-tidningar, papperstidningar

En röst kan stärka varumärket och förhöja upplevelsen av ett budskap.

Under mina år som kommunikatör har jag ofta lånat ut min röst till olika produktioner, externt och internt.Ljudexempel

Företagspodcast: Jag planerade, spelade in, klippte och producerade (jag var inte programledare här)

Voice-over ppt: Skydd Energisystem

Alarm: Felorsaken

Voice-over för video: Avveckling (musik)

Voice-over: Avveckling (utan musik)

Redlig Kommunikation
Stockholm, Sverige
+46 70 746 65 07
Kontakt
LinkedIn
Flickr

©Redlig Kommunikation 2020